Kaj Munks Vej 54, Viby J

I foråret 2018 har Actus købt ejendommen sammen med otte medinvestorer. Bygningen er opført i 1957 og indeholder i alt 39 2-, 3- og 4 værelses lejligheder. 


Cirka 15 af disse kan renoveres ved fraflytninger. Ideen er derfor at istandsætte lejligheder, når de bliver ledige. Huslejerne kan dermed øges, så ejendommens drift bliver bedre og værdien stiger.

Alene før renoveringerne giver investeringen 10 procents forrentning af egenkapitalen.

De ni aktionærer kan se frem til en sikker og værdifast investering, hvor vi risikomæssigt blot skal koncentrere os om at sikre vores renterisiko.

AMAGERBROGADE 111, KØBENHAVN S

Ejendommen omfatter fire adresser i en halv karré på Amager. En atypisk sag for os, fordi ejendommen blev købt på en tvangsauktion i sommeren 2014.

KONGEFOLDEN 1-12, SKANDERBORG

Som den ene af otte investorer, har Actus investeret i denne nybyggede ejerlejlighedsejendom fra 2017.

​ACTUS   |   MARSELISBORG HAVNEVEJ 52   |   8000 AARHUS C   |   TLF. 70 22 39 00   |   FAX 70 22 39 01​