Investor​

​Når du har tegnet dig for køb i et projekt, skal du sende din økonomiske dokumentation til den bank, som er långiver i sagen.

Efter at alle investorer er godkendt, afholder vi inden for tre måneder en generalforsamling. Her orienterer vi om handlens gennemførelse, hjemtagelse af lån og endelige priser.

Udgangspunktet er, at vi tager vare på alt i forbindelse med investering og administration af investering. Du bestemmer selv, hvor aktiv du vil være.

Du bestemmer selv

På generalforsamlingen vælger investorerne en bestyrelse. Det står dig frit for, om du vil deltage som bestyrelse eller være passiv. Mange gange er de fleste af investorerne interesseret i at komme i bestyrelsen. Det skal dog tilføjes, at bestyrelsesarbejdet er ganske begrænset i denne type investering.

Alle investorerne underskriver en ejeraftale. I den fastsætter man regler for overgang af aktier, arbejde for selskabet, misligholdelse og udbyttepolitik. Som investor kan du påvirke aftalen, hvis du har særlige forhold, der skal tages hensyn til.

Drift og administration

Herefter går projektet over i drift og administration. Hvis Actus Administration
A/S vælges til opgaven, er det os, der drifter ejendommen og tager os af kontraktforhandlinger samt kontakt til långiverne. Vores portefølje under administration er over kr. 2,8 mia. Hvert forår afholder vi ordinær generalforsamling, hvor der aflægges årsrapport og vælges ledelse. Endvidere modtager du et rullende 10 års budget, baseret på det realiserede regnskab.

Vores erfaring er, at investorerne ikke alene får et godt kendskab til den konkrete investering, men også, at der ofte opstår gode relationer imellem investorerne.

​​

Ny investor? 

​ACTUS   |   MARSELISBORG HAVNEVEJ 52   |   8000 AARHUS C   |   TLF. 70 22 39 00